Zinnen met «andermans»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord andermans en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« degenen die andermans rook "roken", krijgen meestal long-, hersen-, baarmoederhals- en borstkanker. »
« Wees beleefd, maar leg uit dat hun recht om niet te roken van andermans rook moet worden gerespecteerd. »
« "Het openen van andermans post of het lezen van andermans dagboek is een niet te rechtvaardigen schending van vertrouwen en privacy," zegt de expert. "Laat je partner praten wanneer hij of zij dat nodig acht. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022