7 zinnen met «maaltijd»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord maaltijd en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Deze oude regels bepaalden voor elke maaltijd een maximum van zeven glazen alcohol - van de zogenaamde "bestelgrootte" - die moesten worden gedronken "in een aantal drankjes dat het getal 7 benaderde, met een minimum van drie slokjes". »
« Talloze gebeurtenissen die van wezenlijk belang zijn voor het menselijk bestaan, zijn geboren in het gesprek dat na het eten tijdens een goede maaltijd werd gevoerd. »
« Maak van elke maaltijd een ceremonie. »
« "Maar als ik aan tafel zit en mijn plaats heb ingenomen, heb ik het gevoel dat ik een heerlijke maaltijd heb genoten, ook al waren de porties klein. »
« Tot nu toe waren deze broodjes, die gewoonlijk het einde van een maaltijd vormen in Chinese restaurants in de Verenigde Staten, vrijwel onbekend in China. »
« In het zuidwesten van Frankrijk drinkt de gemiddelde man elke dag twee tot drie glazen wijn, hoofdzakelijk rode, bij de maaltijd. »
« Als ondernemende vrouw nam zij contact op met parochies in de hele stad, die zij voorstelde om één keer per maand een warme maaltijd voor te bereiden, te bezorgen en te serveren aan de armen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022