7 zinnen met «principe»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord principe en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het principe van de Anonieme Alcoholisten is dat de lijder zijn of haar toestand toegeeft, en bereid is zijn of haar situatie openhartig te bespreken en toe te geven aan geleidelijke - en wat nog belangrijker is, mogelijke - manieren om de ondeugd onder controle te krijgen en op te geven. Niemand kent de achternaam van de ander, niemand maakt bezwaar tegen de ander. »
« In principe is het belangrijk voor ogen te houden dat u geen water drinkt om alleen maar uw dorst te lessen. Water drinken betekent het zweet aanvullen dat tijdens de training verloren is gegaan, en tevens de lichaamstemperatuur regelen. »
« In principe is het van essentieel belang dat vóór het uitvoeren van de eerste beweging een strikt medisch onderzoek wordt verricht. Zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, kan worden bepaald met welk soort oefeningen moet worden begonnen. »
« In principe moet iemand die de oefeningen al kent, u uitleggen hoe u ze moet doen. »
« Volgens dit principe moeten uw echtgenoot en u, wanneer u klaar bent met eten en aan tafel blijft zitten, de begeerte voelen opkomen terwijl u elkaar een blik toewerpt, en u dan haastig terugtrekken naar de slaapkamer. »
« Na verloop van tijd werd de identiteit van de god in kwestie Ahura Mazda, de oppergod van de Zoroastrische godsdienst in plaats van Marduk, maar het principe bleef hetzelfde. »
« Archimedes ontdekte het principe om de verplaatsing van water te gebruiken om het soortelijk gewicht van voorwerpen te berekenen, en bedacht een reeks complexe oorlogsmachines die werden gebruikt tegen Romeinse troepen toen zijn thuisstad Syracuse op Sicilië werd aangevallen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022