6 zinnen met «jaartelling»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord jaartelling en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De baden van Trajanus, in Rome, waren ook beroemd in het jaar 104 van onze jaartelling. »
« Op grond van de leer van Hippocrates stelde Galenus aan het begin van de nieuwe jaartelling in zijn boek De sanitate tuenda (Over de bescherming van de gezondheid) de basisregels van de diëtetiek vast. Deze regels zouden door de artsen van de Middeleeuwen worden gevolgd en door Paracelsus in zijn boek Regiment van de gezondheid worden uitgebreid. »
« De San Pedro-cactus komt ook voor in het textiel en aardewerk van kustculturen zoals de Peruaanse Nazca en Chimú, die zich aan het begin van de christelijke jaartelling ontwikkelden. »
« Laten we eens kijken wat we tot dan toe wisten. Jezus werd geboren (wat niet iedereen weet) in het jaar 4 of 5 v. Chr. Afgezien van de paradox betekent dit dat het begin van de christelijke jaartelling met een foutmarge werd berekend. »
« Sinds de vroegste jaren van onze jaartelling heeft de woede van de aarde de mensen achtervolgd en angst aangejaagd. »
« Voor de Babyloniërs, vijftien eeuwen voor onze jaartelling, was de wereld als een gesloten oester omgeven door water, de Aarde was een holle berg in het centrum en de Zon, Maan en sterren waren "lichamen van binnen en van buiten" die langzaam naar binnen dansten door de poorten van het Oosten en zich terugtrokken door de poorten van het Westen. »
diccio-o.com - 1998 - 2022