Zinnen met «driemaal»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord driemaal en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In Heliopolis, de stad van de zon, werd driemaal per dag wierook gebrand om tot rust te komen en de slaap te verkwikken. »
« Vervolgens waren de Grieken als geheel geschokt toen de polis van Thebe in 371 v. Chr. de Spartanen driemaal in een open veldslag versloeg, waarbij zij symbolisch in het zicht van Sparta zelf marcheerden en de mythe van de Spartaanse onoverwinnelijkheid teniet deden. »
« Sudden Infant Death Syndrome (SIDS): Kinderen die worden geboren uit vrouwen die tijdens de zwangerschap hebben gerookt, lopen driemaal meer kans op SIDS dan kinderen van wie de vader niet rookt. Voor kinderen die na de geboorte aan sigarettenrook worden blootgesteld, is het risico twee keer zo groot. »
« Op het Instituut voor Astronomie, waar hij driemaal per week 's morgens als lid van de vaste staf aanwezig was, naast zijn werk bij DMAFT, wekte alleen al het noemen van zijn naam een houding van verering op. »
diccio-o.com - 1998 - 2022