6 zinnen met «enorm»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord enorm en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Deze stad was enorm rijk - vol met goud - en ontving eerbetoon van de omringende stammen. »
« De slavenhandel breidde zich vervolgens enorm uit naarmate de Europese kolonies in de Nieuwe Wereld steeds meer arbeidskrachten eisten voor de uitgestrekte plantages waar tabak, suiker en uiteindelijk rijst en katoen werden verbouwd. »
« In de jaren 1770 regeerde Groot-Brittannië over een enorm rijk, met zijn Amerikaanse koloniën die nuttige grondstoffen produceerden en winstgevende Britse goederen verbruikten. »
« De radicale pamflettist Thomas Paine, wiens enorm populaire essay, "Common Sense," voor het eerst werd gepubliceerd in januari 1776, pleitte voor een republiek - een staat zonder koning. »
« Kranten werden in de jaren 1790 enorm belangrijk in de Amerikaanse cultuur, toen partizanen als Freneau de publieke opinie trachtten te beïnvloeden. »
« Hij vergaarde een enorm landgoed; in 1850 bezat hij meer dan 1.800 slaven. Toen hij in 1851 overleed, liet hij een nalatenschap na van meer dan twee miljoen dollar (ongeveer 63 miljoen dollar in dollars van 2014). »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022