6 zinnen met «beoefend»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord beoefend en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Progressieve spierontspanning, die op elk moment en op elke plaats kan worden beoefend. »
« Tegenwoordig wordt deze krijgskunst bijna overal ter wereld erkend en beoefend. »
« Lichamelijke oefeningen moeten en kunnen op elke leeftijd worden beoefend. Het is alleen nodig aan bepaalde basisvoorwaarden te voldoen; de rest is aan eenieder. »
« Er waren ook veel gebieden waar beide werden beoefend; tot in de moderne tijd foerageerden veel boeren ook in halfwilde gebieden in de buurt van hun boerderijen. »
« De Kelten waren een krijgersgemeenschap die een variant schijnt te hebben beoefend van wat later bekend zou worden als het feodale recht, waarin elke misdaad vergelding eiste in de eerste plaats geweld of "gouden man" - de betaling die nodig was om te boeten voor een misdaad en zo escalatie van geweld te voorkomen. »
« -En wanneer heb jij geneeskunde beoefend? -vroeg ik. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022