6 zinnen met «gegevens»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gegevens en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het lichaam leert deze gegevens te herkennen en de intensiteit waarmee ze worden gepresenteerd te controleren. »
« Wat het roken betreft, kunnen de gegevens zelfs de meest ervaren persoon doen schrikken: op het ogenblik dat u dit artikel leest, sterven veel van de 40 duizend Argentijnen die elk jaar het leven verliezen door roken. »
« "Ik werk altijd op basis van objectieve gegevens," zegt Dr. Sangenis, "aangezien elk mens een bijzonder organisme is". »
« Uit deze gegevens blijkt dat de gezondheidsproblemen waarmee de eerste bewoners van de planeet te kampen hadden, vandaag de dag natuurlijk nog steeds bestaan. »
« Om te beginnen blijkt uit de huidige gegevens dat de evolutie niet zozeer heeft plaatsgevonden door middel van geleidelijke mutaties als wel door middel van lange perioden van stabiliteit, onderbroken door het plotseling opduiken van nieuwe soorten. Tweedehands genen" zouden kunnen verklaren hoe dit gebeurt. »
« Het heeft ook andere voordelen: het kan helpen om meer gegevens te verzamelen alvorens beslissingen te nemen, of het kan ervoor zorgen dat bepaalde problemen na verloop van tijd vanzelf verdwijnen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022