6 zinnen met «afhankelijk»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord afhankelijk en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Omringd door boerderijen die afhankelijk waren van primitieve landbouw, bouwden zij de stadstaten Copan, Tikal en Chichen Itza langs hun belangrijkste handelsroutes, evenals tempels, godenbeelden, piramiden en astronomische observatoria. »
« Het succes van deze plantages was afhankelijk van de beschikbaarheid van permanente, overvloedige, identificeerbare en geschoolde arbeidskrachten. »
« Barbados was de eerste Engelse kolonie die afhankelijk was van slaven, en werd een model voor andere Engelse slavenmaatschappijen in de Amerika's. Deze verschilden radicaal van Engeland zelf, waar slavernij niet werd gepraktiseerd. »
« Dankzij de Townshend Revenue Act van 1767 waren deze ambtenaren voor hun betaling echter niet langer afhankelijk van de koloniale leiders. »
« Omdat deze boeren afhankelijk waren van de verkoop van whisky, zagen sommige burgers van West-Pennsylvania (en elders) de nieuwe belasting als een verder bewijs dat de nieuwe nationale regering de commerciële klassen van de oostkust bevoordeelde ten koste van de westerse boeren. »
« Als nooit tevoren was de productie afhankelijk van gemechaniseerde bronnen met de kracht van water, en later stoom, om de kracht te leveren die nodig was om de machines aan te drijven. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022