6 zinnen met «nuttige»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord nuttige en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In de jaren 1770 regeerde Groot-Brittannië over een enorm rijk, met zijn Amerikaanse koloniën die nuttige grondstoffen produceerden en winstgevende Britse goederen verbruikten. »
« Javier had veel gereisd om de sherry van zijn familie te verkopen, en had nuttige relaties opgebouwd. »
« Ook in alle tijden probeerde de mens een nuttige toepassing te geven aan de edelstenen of halfedelstenen die hem verwonderden en waarvan hij aanvoelde dat ze meer waren dan alleen mooie siervoorwerpen. »
« Een urinesuikertest kan een nuttige vroegtijdige waarschuwing voor diabetes zijn, maar de ziekte kan niet altijd doeltreffend worden behandeld totdat zij zover gevorderd is dat de patiënt last begint te krijgen van andere symptomen, zoals een voortdurend dorstgevoel, snelle vermoeidheid, neerslachtigheid, verminderde aanleg en overvloedige urineproductie. »
« De vezels in de voeding daarentegen helpen bij de evacuatie, houden een nuttige darmflora in stand en activeren de spijsvertering. »
« De Romeinen waren van mening dat barbaarse volkeren, zoals de Germanen, inferieur waren aan onderworpen volkeren, zoals de Kelten, die tenminste nuttige onderdanen (en later burgers) van het Rijk konden worden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022