8 zinnen met «teksten»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord teksten en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In China werden de meest volledige teksten over massage samengesteld door de Sui in de 6e eeuw na Christus, en zij leren hoe te werken op acupunctuurpunten. »
« Deze funeraire teksten stonden bekend als Pert em hru, dat later in de verschillende vertalingen werd aangeduid als De komst van de dag of De manifestatie van het licht. »
« Deze teksten zijn duidelijk gebaseerd op een mondelinge traditie. »
« Er zijn Hindoeïstische, Moslim, Chinese en Japanse boeddhistische en Meso-Amerikaanse teksten. Deze hebben allemaal equivalenten in het Westen. »
« Ik twijfel er niet aan dat zij het een en ander geleerd heeft van haar stagiaire, over teksten in de menswetenschappen, teksten waar ik overigens geen autoriteit over was. »
« Er was ook de voortdurende dreiging van wat in overgeleverde teksten "bandieten" worden genoemd, wat in deze context hetzelfde betekent als "barbaren". »
« Ergens na 660 v. Chr. gaf koning Assurbanipal opdracht tot het compileren van alle teksten van zijn gehele koninkrijk, met inbegrip van die van de veroverde landen, en richtte hij een enorme bibliotheek in om deze te bewaren. »
« Een van de redenen waarom we weten dat vrouwen een grotere mate van autonomie genoten dan in veel andere samenlevingen, is het aantal overgeleverde teksten waarin de rol van de vrouw wordt beschreven en, in veel gevallen, gevierd. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022