7 zinnen met «niemand»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord niemand en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hoewel niemand weet wat er na ongeveer 400 v. Chr. met de Olmeken is gebeurd, deels omdat het oerwoud veel van hun steden heeft teruggewonnen, vormde hun cultuur de basis waarop de Maya's en de Azteken hebben voortgebouwd. »
« Volgens het statuut kan niemand worden gedwongen een bepaalde kerk bij te wonen of te steunen of worden vervolgd om zijn overtuiging. »
« Ook de gewone arbeiders hadden te lijden; niemand betaalde een blanke een fatsoenlijk loon terwijl een slaaf voor niets werkte. Wanneer werk geassocieerd werd met het verlies van vrijheid, zo argumenteerden voorstanders van slavernij, droegen alle blanke arbeiders een stigma dat hen als weinig beter dan slaven bestempelde. »
« Het woord hing in de lucht, niemand durfde iets te zeggen. »
« Bijna niemand leek me in de ogen te willen kijken. »
« Hoewel niemand met zekerheid weet hoeveel vogels die zomer in het toevluchtsoord Coto Doñana zijn omgekomen, wordt geschat dat het er niet minder dan 20.000 waren. »
« Kipling deed veel moeite om te weten te komen waar John was, maar niemand kon hem inlichten. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022