6 zinnen met «gemaakt»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gemaakt en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Wapens gemaakt van obsidiaan, juwelen van jade, veren geweven tot kleding en sieraden, en cacaobonen die tot een chocoladedrank werden opgeklopt, vormden de basis van de handel. »
« Hij was ook een van de vele prominente kooplieden die hun fortuin hadden gemaakt met smokkelen, wat gebruikelijk was in koloniale zeehavens. »
« Kleinere percelen konden dan worden gemaakt: een sectie van 640 acre kon worden verdeeld in kwartsecties van 160 acre, en vervolgens weer in zestien secties van 40 acre. »
« Alle industrieproducten werden met de hand gemaakt en waren bijgevolg schaars en vrij duur. »
« Tegen 1860 was het totale aantal Afro-Amerikanen gestegen tot 4,4 miljoen, en van dat aantal waren er 3,95 miljoen tot slaaf gemaakt. Voor veel slaven was de binnenlandse slavenhandel aanleiding tot de terreur van het verkocht worden, weg van familie en vrienden. »
« -Naar mijn mening heb je vandaag een grote sprong voorwaarts gemaakt,' zei ze. »
diccio-o.com - 1998 - 2022