6 zinnen met «vaker»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vaker en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Acupunctuur wordt vaker gebruikt dan moxibustie en houdt in dat een metalen naald in bepaalde punten van het lichaam wordt ingebracht om verschillende gewaarwordingen te veroorzaken, de doorgang van energie te vergemakkelijken en ziekten te genezen. Het vinden van acupunctuurpunten was moeilijk. »
« Als gevolg van deze oorsprong komen wratten vaker voor op jonge leeftijd, of wanneer het immuunsysteem om een of andere reden is aangetast. »
« Veel vrouwen vinden dat hun verlangen vaker zou worden opgewekt als hun partner aanhankelijker zou zijn wanneer ze niet vrijen. »
« Hij poetste zijn bril vaker dan gewoonlijk, en slijpte eens een potlood dat al geslepen was; maar zelfs juffrouw Paird merkte hem niet op. »
« Geleidelijk aan verspreidden de Maori zich over Nieuw-Zeeland in verschillende stammen, met verschillende stamhoofden als leiders. De verschillende stammen werden echter steeds agressiever en in de loop van de tijd werd er steeds vaker oorlog tussen de stammen gevoerd. Dit leidde tot de komst van de Pa (een versterkt dorp). Een gemiddelde Pa omvatte greppels, oevers en palissaden als bescherming. »
« Veel vaker echter waren het arbeiders of ambachtslieden van allerlei slag, die dingen maakten en die dan namens hun meesters verkochten. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022