6 zinnen met «planeet»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord planeet en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Duizenden jaren geleden werden in het oosten van onze planeet de grondslagen gelegd voor twee disciplines die gericht zijn op het voorkomen en genezen van kwalen van het lichaam en de ziel: de Chinese en de Ayurvedische geneeskunde. »
« Uit deze gegevens blijkt dat de gezondheidsproblemen waarmee de eerste bewoners van de planeet te kampen hadden, vandaag de dag natuurlijk nog steeds bestaan. »
« Honderdduizenden worden in elke uithoek van de planeet aan dit geloof toegevoegd. Ze werden allemaal als absurd bestempeld toen de materialistische wetenschap zich snel ontwikkelde. »
« Dit betekent dat het leven op onze planeet als een bibliotheek is, waarin de ene soort stukjes genetische informatie kan lenen van de andere. »
« Ook nu nog is het verschijnsel bliksem er de oorzaak van dat de planeet zijn negatieve lading behoudt, en helpt het bij de productie van bepaalde stikstofverbindingen die essentieel zijn voor de groei van bijna alle planten. »
« Vóór de Eerste Wereldoorlog was de Europese beschaving machtig en zelfverzekerd, bezat zij meer dan 80% van de planeet en stond zij aan de spits van wetenschap en technologie. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022