9 zinnen met «denken»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord denken en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Onderzoekers denken dat de mens zo'n 10.000 jaar geleden ook planten en dieren begon te domesticeren en landbouw als middel van bestaan toevoegde aan jacht- en verzameltechnieken. »
« Columbus had onjuiste opvattingen die zijn denken over wat hij zou aantreffen als hij westwaarts zou varen, vorm gaven. Hij geloofde dat de aarde veel kleiner was dan zij in werkelijkheid was en verwachtte, niet wetende van het bestaan van Amerika, in Azië aan land te gaan. »
« Het politieke denken van de Verlichting had een grote invloed op Adams en andere revolutionaire leiders die leefbare republikeinse regeringen trachtten te creëren. »
« Ik begon te denken dat ik mezelf, tot een paar minuten geleden, als een redelijk gezonde man had beschouwd. »
« Hij leek er even over na te denken, en antwoordde toen: »
« Sommige van mijn vrienden raadden me aan om aan mijn carrière te denken en mijn ziekte niet bekend te maken. »
« Hij vervolgt: "Tussen dat en denken dat ze alles weten, zit maar één stap." »
« "Hij leek te denken dat alles wat hij deed in orde was, alleen omdat hij het deed," merkte een hoge ambtenaar op. »
« Hij wilde niet eens denken aan de begrafenis van een klein meisje. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022