6 zinnen met «westkust»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord westkust en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Recent onderzoek langs de westkust van Zuid-Amerika wijst erop dat migrerende populaties zich langs deze kust zowel over water als over land kunnen hebben verplaatst. »
« Scheepvaartverkeer van de oostkust naar de westkust van de Verenigde Staten moest over land dwars door het continent, zuidwaarts rond het gehele continent Zuid-Amerika, of door Nicaragua. »
« Lanzarote is het meest noordoostelijke eiland van de Canarische archipel, gelegen op ongeveer 140 kilometer voor de westkust van Afrika. »
« Deze geloofsovertuigingen komen vandaag nog veel voor aan de westkust van Afrika en in de Suan, ten zuiden van de Sahara en ook in Kongo. »
« Er was een stormloop op zeehonden in Dusky Sound en aan de westkust in het begin van de negentiende eeuw, en de zeehonden werden tegen 1830 tot op de rand van uitsterven bejaagd. Uiteindelijk werd de zeehondenjacht in Nieuw-Zeeland in 1926 verboden. »
« Het Archaïsche Tijdperk zag de opleving van duurzame contacten met vreemde culturen, te beginnen met de ontwikkeling van Griekse kolonies op de Griekse eilanden en aan de westkust van Anatolië; »
diccio-o.com - 1998 - 2022