6 zinnen met «afkomst»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord afkomst en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zowel Bennett als zijn tegenstanders vonden het handig om te verwijzen naar het verhaal dat zijn afkomst ruw en gewelddadig was ... terwijl hij in feite zijn jeugd had doorgebracht in de rustige studentenstad Ann Arbor, Michigan, waar zijn stiefvader professor in de techniek was. »
« Een lange, grijsharige man van Chinese afkomst, Lims ogen watertanden. »
« In Mexico neemt de dood tegenwoordig een bijzondere plaats in. Bij de mensen van Indische afkomst keren de zielen terug voor voedsel op de dag van de doden, dat is 1 november. »
« Rond 1900 zou bijna iedereen van Europese afkomst hebben beweerd deel uit te maken van een afzonderlijk en superieur "ras", waarvan de wereldwijde dominantie gewoon deel uitmaakte van hun collectieve geboorterecht. »
« Hij pochte over zijn nederige afkomst en beweerde de belangen van het gewone volk en de kooplieden te beschermen en te behartigen. »
« De dynastie zelf was zeer trots op haar Griekse afkomst, met kolonies Griekse soldaten als ruggengraat van het Ptolemaeïsche leger. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022