6 zinnen met «lijnen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord lijnen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Landmeters legden de percelen in rechte lijnen, waardoor een landschap van dambord vierkanten ontstond. »
« Het piepen werd intenser. Toen ik aan dek ging, trokken de lijnen hard aan de beugels die ons met een andere boot verbonden. »
« De lijnen die als fijne ingenieurstreken de assen van de pioniers etsten en de techniek van de stoomlocomotief waren voorbeelden van de mechanisatie die de Amerikanen in intiemer contact bracht met de natuurlijke mysteries van hun eigen continent. Het was passend om Ford's Model T aan die lijst toe te voegen. »
« Socrates-Plato-Aristoteles is een van de meest opmerkelijke intellectuele lijnen in de geschiedenis: drie van de grootste denkers van de Griekse beschaving en een van de grootste militaire en politieke leiders, allen met elkaar verbonden als leraren en leerlingen. »
« Euclides was de eerste die gebruik maakte van voor de hand liggende uitgangspunten, axioma's genoemd - bijvoorbeeld het idee dat twee evenwijdige lijnen elkaar nooit zullen snijden - om er complexere principes uit af te leiden, stellingen genaamd. »
« Van toen af aan raakten de koninklijke en adellijke lijnen van Engeland en Frankrijk met elkaar verstrengeld, en aangezien huwelijken tussen edelen en koningshuizen vaak via de Frans-Engelse lijnen verliepen, was de vererving van landerijen en titels in beide landen vaak een twistpunt. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022