9 zinnen met «formele»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord formele en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zij verwierpen wat een steriele, formele manier van eredienst leek ten gunste van een krachtige emotionele religiositeit. »
« Toen de tijd rijp was voor de formele fabricage van een auto, verplaatsten zij hun centrum van activiteit naar een schuur aan de achterzijde van het huis van de Fords. »
« Henry had een hekel aan formele bijeenkomsten. »
« Het politieke gezag van het rijk was dus zowel verbonden door de formele bureaucratische structuur van de satrapen (provincies) als door de banden van loyaliteit tussen de koning der koningen en zijn heersende onderdanen. »
« De regering van de late Romeinse Republiek nam nog steeds de vorm aan van de Plebejische Vergadering, de Centenaire Vergadering, de Senaat, tien tribunen, twee consuls en een rechtssysteem volgens formele rechtsregels. »
« Keizers die de Romeinse wetten en tradities respecteerden, verwierven aanzien en verering omdat zij dat hadden gedaan, maar er was nooit een formele juridische betwisting van het keizerlijk gezag. »
« Belangrijk is dat de Parthen erin slaagden de controle te verwerven over de belangrijkste handelsroutes van de Zijderoute, waarbij zij zelfs het eerste formele diplomatieke contact met China in het Westen kregen, en aldus een solide economische basis hadden voor hun militaire en politieke controle over de regio. »
« China en Rome hebben nooit formele diplomatieke banden aangeknoopt, hoewel de leiders van beide rijken elkaar kenden. »
« De eerste christenen erkenden geen enkel sociaal onderscheid, hetgeen fundamenteel in strijd was met het gehele Romeinse systeem, dat afhankelijk was van formele wettelijke scheidingen tussen sociale klassen en een rigide systeem van sociale hiërarchie. »
diccio-o.com - 1998 - 2022