5 zinnen met «gespecialiseerde»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gespecialiseerde en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Daar volgde hij een gespecialiseerde studie Duits en bereidde hij zich voor op een loopbaan in het onderwijs. »
« Spieren zijn groepen gespecialiseerde cellen die zich kunnen samentrekken en ontspannen om bewegingen uit te voeren. »
« In wezen bewijst de handel in obsidiaan in Çatal Höyük dat gespecialiseerde fabricage (in dit geval van obsidiaan werktuigen) en handelsnetwerken al sinds het begin van de beschaving bestaan. »
« Deze gespecialiseerde bijen kiezen 's middags, in de lente en de zomer, als de gunstigste tijd om propolis te maken. Dit is waarschijnlijk om te profiteren van de warmte van dat tijdstip en om verharding tijdens de productie te voorkomen. »
« Langzaam leren robots te kijken, te begrijpen, te lopen, te denken. Ze leren hoe ze moeten leren. En bovendien, nu gespecialiseerde ontwerpprogramma's (CAD) het mogelijk maken nog krachtiger chips en programma's te ontwerpen; nu computers enorme computerfabrieken runnen, reproduceren elektronische hersenen veel sneller en efficiënter dan de onze. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022