8 zinnen met «geval»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord geval en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het geval van de Molasses Act van 1733 illustreert de zwakke punten van het Britse mercantilistische beleid. »
« Intussen hadden straffen die slechts één kolonie (Massachusetts in dit geval) pijn moesten doen, tot gevolg dat alle koloniën zich aan hun kant schaarden. »
« In het geval van schoeisel, bijvoorbeeld, huurden Amerikaanse handelaars een groep arbeiders in om zolen in gestandaardiseerde maten te snijden. Een andere groep families sneed stukken leer voor de bovendelen, terwijl een andere groep werd ingezet om de gestandaardiseerde stukken te naaien. »
« Berichten over de moeilijkheden die Groot-Brittannië zou ondervinden bij de verdediging van Oregon in geval van een Amerikaanse aanval, samen met bezorgdheid over binnenlandse aangelegenheden en andere delen van zijn rijk, brachten de Britten echter al snel op andere gedachten, en in juni 1846 stemde de regering van Koningin Victoria in met een verdeling bij de negenenveertigste breedtegraad. »
« Elk geval van kanker is even individueel als de persoon wiens leven erdoor wordt bedreigd. »
« In mijn geval, het probleem kwam en ging onvoorspelbaar. »
« In geval van twijfel sneed hij zoveel weefsel weg als hij nodig achtte. »
« In mijn geval, een man komt naar de stad en verkoopt mijn tante een stel Balzac boeken. Waarvoor? »
diccio-o.com - 1998 - 2022