Zinnen met «pianisten»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord pianisten en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zij legde uit dat jonge pianisten die het tot concertpianist schopten even zeldzaam waren als skateboarders die werden uitgekozen om mee te doen aan de Olympische Spelen; dat zij duizenden prijzen lieten vallen in lokale, staats- en nationale competities. »
« Weken later kon Jon niet geloven dat hij was uitgekozen om mee te doen, samen met 34 andere pianisten. »
« Ze merkt op: "In New York zou ze een van de vele pianisten zijn die daar elke week optreden. In Duckwater daarentegen was ik waarschijnlijk de eerste... en de enige. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022