7 zinnen met «wel»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord wel en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zij vonden echter wel de Maya geschiedenis, in de vorm van glyphs, of afbeeldingen die woorden voorstellen, vastgelegd in vouwboeken die codices worden genoemd (het enkelvoud is codex). »
« Misschien wel het grootste Indiaanse cultuur- en bevolkingscentrum in Noord-Amerika bevond zich langs de Mississippi nabij het huidige St. Louis. »
« De oorlog van Koning Willem (1688-1697) wordt bijvoorbeeld ook wel de oorlog van de Liga van Augsburg genoemd. In Amerika vonden de meeste gevechten in dit conflict plaats tussen Nieuw Engeland en Nieuw Frankrijk. »
« Bovendien bleven de Zonen (ook wel "Ware Zonen" of "Ware Geboren Zonen" genoemd om hun toewijding aan de vrijheid duidelijk te maken en hen te onderscheiden van anderen zoals Hutchinson) gewelddadige protesten leiden met als doel alle aangestelde postzegelverzamelaars te doen aftreden. »
« De Amerikaanse revolutionairen (ook wel patriotten of Whigs genoemd) kwamen uit veel verschillende milieus en bestonden onder meer uit kooplieden, schoenmakers, boeren en zeelieden. »
« De aankoop van Louisiana, misschien wel de grootste onroerend-goedtransactie in de geschiedenis van de V.S., versterkte Jeffersons visie van de Verenigde Staten als een agrarische republiek waar boeren het land bewerkten. »
« Misschien wel de meest scherpzinnige commentator op de Amerikaanse democratie was de jonge Franse aristocraat Alexis de Tocqueville, die door de Franse regering naar de Verenigde Staten werd gezonden om verslag uit te brengen over de Amerikaanse gevangenishervormingen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022