10 zinnen met «brug»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord brug en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« En als we de brug zouden bereiken, zouden de masten eronder vastlopen en het water zou onze boot onderzuigen en tot zinken brengen. »
« Maar de stroming trok hem mee in de schaduwen van de brug en we verloren hem uit het oog. »
« Aan de andere kant van de brug lagen grote zandbanken waar de golven die nacht genadeloos op hadden geslagen. »
« Een engel brengt degenen die erin slagen de brug over te steken naar de hemel, terwijl de zondaars in de rivier vallen die hen naar de hel voert. »
« Toen zij aan de oever van een andere rivier kwamen, zagen zij dat er van de derde brug niets meer over was. Gealarmeerd liep de gids de rivier op en neer, maar kon geen doorwaadbare plaats vinden. »
« Vrienden zijn een brug tussen familie en de wereld; zij geven ons een gevoel van saamhorigheid en steun. »
« Armstrong zag al snel de oorzaak van het verkeersprobleem: een auto die halverwege de brug stilstond, met het rechter richtingaanwijzer aan en de motor aan. »
« Armstrong stapte uit zijn voertuig en naderde de automobilist die op de brug stilstond. Toen hij op het raam klopte, rolde de man het glas naar beneden. »
« -Hey, je denkt er toch niet aan om van de brug te springen? -vroeg hij. »
« Voorbij het station is er een brug die oversteekt naar een deel van de stad dat een heel mooi uitzicht biedt. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022