6 zinnen met «mogelijke»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord mogelijke en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In zo'n kalme nacht was de enige mogelijke oorzaak voor het kraken van de boot de stroming van de zee. »
« Toen de Ford kinderen opgroeiden, in het decennium van 1870 tot 1879, was er weinig onenigheid over het mogelijke lot van de oudste zoon. »
« De stoïcijnen waren een mogelijke versie van een filosofie die geloofde in het bestaan van het lot, in het aanvaarden van je plaats in een groter geheel in plaats van je ertegen te verzetten, en die ook het idee huldigde dat de rationele geest altijd machtiger was dan emotionele reacties. »
« Nadat zij de controle over het kalifaat hadden verworven, pleegden de Abbasieden een reeks moordaanslagen om alle mogelijke concurrenten van de Omajjaden uit te schakelen, en slechts één lid van de Omajjaden-leiding overleefde. »
« Studenten overwogen de mogelijke betekenissen van de passage in een periode van meditatie. Tenslotte, en dat was het belangrijkste, moesten de studenten debatteren over hun respectievelijke interpretaties. »
« Filips II zag zijn plaats in Europa, en in de geschiedenis, als de sterkst mogelijke verdediger van het katholicisme. Dit vertaalde zich in een harde, zelfs tirannieke verdenking en vervolging, niet alleen van niet-katholieken, maar ook van katholieken die ervan verdacht werden geheime niet-katholieke overtuigingen te koesteren. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022