Zinnen met «zevende»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord zevende en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« God rustte op de zevende dag, nadat Hij Zijn werk voltooid had. »
« Maar het mocht niet baten. In de zevende ronde, vlak voor de tribune, passeerde Henry Ford hem als een schot in de roos en bleef op kop tot aan de finish, terwijl Winton de hele tijd terrein verloor. »
« Tijdens haar zevende zwangerschap raakte Mary Jo in een vreselijke depressie. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022