8 zinnen met «bijvoorbeeld»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord bijvoorbeeld en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De paus in Rome, bijvoorbeeld, stond aan het hoofd van een enorme bureaucratie, geleid door kardinalen, bekend als "prinsen van de kerk", die werden gevolgd door aartsbisschoppen, bisschoppen, en vervolgens priesters. »
« In Zuid-Amerika bijvoorbeeld ontdekten de Spanjaarden rijke zilveraders in de berg die Potosi heet en stichtten een nederzetting met dezelfde naam. »
« Vóór de komst van de Spanjaarden, bijvoorbeeld, consumeerden de Inca's van de Andes chicha, een maïsbier, alleen voor rituele doeleinden. »
« Vóór 1680, bijvoorbeeld, werden er geen kranten gedrukt in koloniaal Amerika. »
« De oorlog van Koning Willem (1688-1697) wordt bijvoorbeeld ook wel de oorlog van de Liga van Augsburg genoemd. In Amerika vonden de meeste gevechten in dit conflict plaats tussen Nieuw Engeland en Nieuw Frankrijk. »
« In Massachusetts, bijvoorbeeld, werd James Otis, een advocaat en voorvechter van de Britse vrijheid, de leidende stem voor het idee dat "belastingheffing zonder vertegenwoordiging tirannie is". »
« Bij Yorktown, bijvoorbeeld, vochten duizenden zwarte troepen met Lord Cornwallis. Slaven van George Washington, Thomas Jefferson, Patrick Henry en andere revolutionairen grepen de kans op vrijheid en vluchtten naar de Britse kant. »
« Connecticut, bijvoorbeeld, gebruikte zijn koloniale handvest om aanspraak te maken op westelijk land in Pennsylvania en het Ohio Territory. »
diccio-o.com - 1998 - 2022