6 zinnen met «spreken»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord spreken en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Daarna zou een arts met mij en mijn vrouw, Margaret, spreken om de resultaten te bespreken en de behandeling te bespreken. »
« De patiënt was al bijna volledig verlamd, kon niet spreken en had moeite met slikken. »
« Onmiddellijk begon men te spreken over "euritmie", een systeem van muzikaal en spieronderricht dat was uitgevonden door de Zwitserse pedagoog Jacques Dalcroze, die in die tijd werkzaam was als professor in de harmonie te Genua. »
« Mensen die dicht bij de dood zijn geweest, spreken vaak van een soort panoramisch en globaal geheugen. »
« Nick Nilsen heeft het vertrouwen gekregen om in de microfoon te spreken door met gratie en aplomb aan verschillende groepen mensen uit te leggen waar het bij de historische bijeenkomst om gaat. »
« Op een dag, toen ik dringend met mijn man moest spreken, die in een werkvergadering was, vroeg de persoon die de telefoon opnam mij hem te beschrijven. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022