6 zinnen met «ongeacht»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord ongeacht en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De tumor zou in korte tijd teruggroeien, ongeacht wat er in de operatiekamer werd gedaan. Hij zei ook dat het voor zo'n klein kind niet raadzaam was om bestraling te ondergaan, omdat dit haar hersenen zou kunnen beschadigen. »
« "Vaardigheden tellen," legt psycholoog Michael Scheier uit, "maar geloof in succes zal succes beïnvloeden, ongeacht de wil. »
« - Rijken: Een rijk is een politieke eenheid die bestaat uit vele verschillende "volkeren", ongeacht of het "volk" in taalkundig, godsdienstig of etnisch opzicht wordt gedefinieerd. »
« Het vroege jodendom daarentegen ontwikkelde een geloof dat Jahweh diep betrokken was bij de daden van zijn uitverkoren volk, zowel als groep als individueel, ongeacht hun sociale positie. »
« De overgrote meerderheid van de Romeinse burgers en onderdanen werd geboren in de sociale klasse waarin zij hun hele leven zouden blijven, ongeacht hun eigen intelligentie en bekwaamheid. »
« De Arabieren hadden een sterke linguïstische en culturele identiteit en veel van de Arabische veroveraars zagen zichzelf als een apart volk van hun nieuwe onderdanen, ongeacht hun godsdienstige overtuiging. Hoewel niet-Arabieren dus zeker werden aangemoedigd zich tot de Islam te bekeren, bleef de machtsstructuur van het Kalifaat onmiskenbaar Arabisch. »
diccio-o.com - 1998 - 2022