Zinnen met «bezoekt»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord bezoekt en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Dr. Epstein is trouw aan zijn woord en bezoekt zijn patiëntjes nadat ze naar huis zijn gegaan; hij woont ook hun verjaardagsfeestjes en andere vieringen bij, en hun begrafenis als ze sterven. »
« Burgemeester Lim, die haar van tijd tot tijd bezoekt, is van mening dat zij nauwelijks een betere lerares kan zijn dan zij al is. »
« Hij bezoekt ziekenhuizen, praat met iedereen, signaleert problemen, vindt oplossingen en is altijd bezig de organisatie te verbeteren. »
« Matti Romo, een 60-jarige man uit Helsinki, is zo'n reizende arts. Eenmaal per week bezoekt hij elke kliniek, waar honderden mensen geduldig wachten op een consult. De meesten van hen zijn vrouwen wier kinderen aan malaria lijden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022