6 zinnen met «massa»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord massa en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Met andere woorden, in tegenstelling tot een democratie, waarin de massa van de niet-eigenaars het politieke recht om te stemmen zou kunnen uitoefenen, zou een republiek de politieke rechten beperken tot de eigenaars van eigendommen. Het republicanisme was dus gericht op de elite, een begrijpelijke voorkeur gezien de koloniale erfenis. »
« Hij moest het volume van de tumor verkleinen, de massa van binnenuit verwijderen en stuk voor stuk vernietigen, en het omliggende weefsel intact laten. Het is alsof je het klokhuis uit een appel haalt in plaats van bij de schil te beginnen. »
« Newton berekende correct de relatieve massa van aarde en water, leidde af dat elektrische impulsen iets te maken hadden met het zenuwstelsel, en ontdekte dat alle kleuren deel uitmaken van het grote spectrum van licht. »
« In de loop van de tijd werd de hele samenleving omgevormd, wat aanleiding gaf tot de term "industriële samenleving", waarin alles grotendeels gebaseerd is op de beschikbaarheid van een enorme hoeveelheid goedkope energie en een even enorm aantal in massa geproduceerde goederen (waaronder mensen, voor zover arbeiders kunnen worden vervangen). »
« De 19e eeuw was de eeuw van de alfabetisering van de massa. »
« Onmiddellijk werden ze omringd door duisternis die bomen, oever en water deed samensmelten tot één zwarte massa. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022