Zinnen met «video»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord video en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« -Laten we dit op video zetten, zei ik. »
« Laparoscopische chirurgie, bekend als kijkoperatie, houdt in dat een telescopisch instrument met video door de buikwand wordt ingebracht en dat de operatie wordt uitgevoerd met speciale instrumenten die ook door de huid worden ingebracht. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022