6 zinnen met «vaardigheid»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vaardigheid en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Met grote vaardigheid scheidde de neurochirurg de spier aan de basis van de schedel en legde het bot bloot. »
« Met weinig strijdkrachten maar met grote durf en vaardigheid slaagde Fernandez de Cordoba erin de vijand te verslaan. »
« Alcohol komt er zelden aan te pas. Bijna altijd is de oorzaak een dodelijke combinatie van onervarenheid, onvolwassenheid en gebrek aan vaardigheid. »
« Edele strijdwagens en boogschutters konden roem verwerven voor hun vaardigheid, hoewel deze gevechten waarschijnlijk niet erg dodelijk waren (vergeleken met latere vormen van oorlogsvoering, in ieder geval). »
« De Grieken richtten zich op de twee manieren waarop een man (en in de Griekse filosofie was het altijd een man) andere mannen kon domineren: door wapensterkte en door vaardigheid met woorden. »
« Diplomatie vereiste vaardigheid, cultuur en onderwijs, niet alleen wapenkracht. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022