7 zinnen met «plaatsvinden»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord plaatsvinden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Vanaf dat moment tot het einde van de operatie, die zes uur later zou plaatsvinden, stond Dr. Canter voor een bord met digitale monitoren om te kijken of er tekenen waren dat de jongen in gevaar was. »
« Tussen 1935 en 1939 zou een andere grote medische revolutie plaatsvinden: de introductie van sulfonamiden en antibiotica; vooral penicilline, ontdekt door de Britse bacterioloog Alexander Fleming. »
« Metabolisme is het geheel van chemische processen die in het lichaam plaatsvinden en die leiden tot groei, energieproductie en afvalverwijdering. »
« De decembristische opstand was de enige poging tot liberale hervorming in Rusland in de 19e eeuw; de volgende revolutie zou pas in 1905 plaatsvinden. »
« Ondertussen leek het in Groot-Brittannië mogelijk dat er ook een revolutie zou plaatsvinden. »
« Bernstein beweerde echter dat de geschiedenis reeds had aangetoond dat wat de Sociaal-Democratische Partij van Duitsland moest doen was het leven van de arbeiders in het heden te verbeteren, en niet te wachten op een revolutie die al dan niet in de toekomst zou kunnen plaatsvinden. »
« Aan het eind van de 19e eeuw versmolt deze inheemse Russische versie van de socialistische theorie met het marxisme, toen een aantal radicale Russische denkers trachtte te bepalen hoe een marxistische revolutie zou kunnen plaatsvinden in een maatschappij als de hunne, die grotendeels feodaal bleef. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022