6 zinnen met «lange»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord lange en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Maar toen de Zijderoute, de lange handelsroute over land van China naar het Middellandse-Zeegebied, duurder en gevaarlijker werd, zochten de Europeanen een efficiëntere en goedkopere handelsroute over water, waarmee de ontwikkeling begon van wat wij nu de Atlantische wereld noemen. »
« Slavernij heeft een lange geschiedenis. De oude Griekse filosoof Aristoteles stelde dat sommige volkeren homunculi waren, of mensachtig maar niet echt mensen, bijvoorbeeld als zij geen Grieks spraken. »
« Onder Elizabeth, wiens lange regeerperiode duurde van 1558 tot 1603, namen de Puriteinen gestaag in aantal toe. »
« In de 16e eeuw begonnen deze provincies een lange strijd voor onafhankelijkheid van het katholieke Spanje. »
« Slaven moesten de lange stengels riet met de hand afsnijden en ze vervolgens naar een molen dragen, waar het rietsap werd gewonnen. »
« Gedurende zijn lange ambtstermijn (1721-1742) regeerde Walpole volgens zijn overtuiging dat de handel het best gedijde wanneer hij niet werd belast door beperkingen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022