6 zinnen met «zodat»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord zodat en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Correspondentiecomités hielpen het verzet in alle koloniale havensteden te coördineren, zodat langs de hele Oostkust Britse schepen met thee niet aan land konden komen om hun goederen te lossen. »
« In de jaren 1850 bereikte de vraag naar slaven een recordhoogte, zodat de prijzen verdubbelden. Een slaaf die in de jaren 1820 voor 400 dollar zou zijn verkocht, kon in de jaren 1850 800 dollar opbrengen. »
« In de bioscoop, zat ik aan het gangpad zodat ik eruit kon zonder iemand te storen. »
« de nagel het hart was binnengedrongen, zodat er een bloeding was tussen het orgaan en het vlies dat het omgeeft, het pericardium. »
« Zij wensten meer kinderen, maar de natuur gaf niet toe, zodat hun leven altijd draaide om hun enige zoon Greg. »
« Verafschuwd door deze hoogmoed, strafte God hen met de spraakverwarring, zodat zij elkaar niet konden verstaan, en daarna verstrooide Hij hen tot in de vier hoeken van de wereld. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022