6 zinnen met «talent»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord talent en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« "Dat is een goede zaak, maar wanneer de groep uitsluitend op talent gaat vertrouwen en ervaring verwaarloost, gebeuren er ongewenste dingen." »
« Greg was een snelle voetballer, en hij had een speciaal talent om met mensen om te gaan. »
« Onmiddellijk besefte zij dat Jon talent had, discipline, en wat een muziekleraar misschien maar eens in zijn leven in een leerling ontdekt: een grote passie voor zijn instrument. »
« Met zeer weinig opleiding gaf hij echter blijk van groot talent en organisatie, en reeds in 1893 bouwde hij zijn eerste automobiel. Deze had twee cilinders, waarmee hij bijna 180 kilometer kon rijden, waarna hij voor 200 dollar werd verkocht. »
« Omkoping was schering en inslag en vriendjespolitiek was even gewoon als talent voor ambten; er was zelfs een officiële lijst van maximum steekpenningen die door de regering zelf werd gepubliceerd. »
« Ook las Hitler populaire werken van de pseudo-racistische school die een verzonnen versie van de Duitse geschiedenis verheerlijkten. Het was ook in Wenen dat hij zijn eigen talent voor spreken in het openbaar ontdekte. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022