Zinnen met «zichtbaarder»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord zichtbaarder en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Om zichtbaarder te worden, adviseert William Morin, vraag om meer te leren over andere aspecten van het bedrijf. Als je baas zegt dat hij je niet kan missen, stel dan een "tijdelijke uitwisseling" voor met een collega van een andere afdeling. »
« Een belangrijke factor in de jongerenbeweging was de Amerikaanse oorlog in Vietnam. Ondanks de controle van de Sovjet-Unie over het Oostblok, was de Amerikaanse regering voor de radicalere leden van de jeugdbeweging een veel zichtbaarder onderdrukker dan de Sovjet-Unie. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022