9 zinnen met «veranderde»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord veranderde en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Dit matriarchaat veranderde drastisch met de komst van de Europeanen, die, soms met geweld, hun eigen gewoonten en tradities bij de inboorlingen introduceerden. »
« Dit veranderde eind 1776 en begin 1777, toen Washington brak met de conventionele achttiende-eeuwse militaire tactiek die alleen in de zomermaanden gevechten voorschreef. »
« Het Congres veranderde opnieuw de militaire leiding, ditmaal door generaal Nathanael Greene in december 1780 aan het hoofd te stellen. »
« Net als in de Franse en Indiaanse Oorlog en Pontiac's Rebellion veranderde de Revolutionaire Oorlog de middenweg in een strijdgebied dat geen van beide groepen beheerste. »
« De werking van deze molens veranderde onherroepelijk de aard van de arbeid door de taken te ontkatalyseren en het productieproces in zijn meest elementaire en elementaire onderdelen te ontleden. »
« De automatisering van het fabricageproces veranderde dat, waardoor consumptiegoederen die ooit als luxeartikelen werden beschouwd, voor het eerst algemeen beschikbaar werden. »
« De uitbreiding van wegen, kanalen en spoorwegen veranderde het leven van de mensen. »
« Partijpolitiek veranderde ook het nationale politieke landschap, en de verkiezingen van 1824 waren een keerpunt in de Amerikaanse politiek. »
« Mijn nieuwe situatie veranderde de manier waarop ik naar werk keek. »
diccio-o.com - 1998 - 2022