7 zinnen met «gewelddadige»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gewelddadige en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Veel Britten thuis waren ook ontzet door de gewelddadige reactie van de kolonisten op de Stamp Act. »
« Bennetts gewelddadige en langdurige strijd om de vakbond buiten Ford te houden had gefaald, maar was ook uiterst bevredigend gebleken voor Henry Ford. »
« Kneuzingen zijn het gevolg van een gewelddadige samendrukking van het zachte weefsel tussen het bot en een ander hard oppervlak, zoals de rand van een deur. Dit veroorzaakt bloedingen zonder de huid te breken. »
« De missionarissen arriveerden echter in een gewelddadige sfeer. De Maori waren druk in de weer met de kolonisten om musketten te ruilen tegen andere stammen, en zelfs de zendelingen begonnen onderling ruzie te maken. »
« De protesten tegen de tournee behoorden tot de meest gewelddadige in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. Demonstranten vulden de straten buiten de stadions waar wedstrijden werden gespeeld en drongen bij sommige wedstrijden met succes het veld op om het spel te stoppen. »
« Op enkele gewelddadige uitzonderingen na konden geen grote invasies de Sinaï oversteken, en bijgevolg was het contact met de Mesopotamische en de culturen van het Nabije Oosten beperkt. »
« De eerste stap naar een gewelddadige revolutie in de Romeinse Republiek was het werk van de gebroeders Gracchus - historisch bekend als de Gracchi. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022