7 zinnen met «noemt»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord noemt en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Lee Soo-Jin, vice-president en algemeen directeur van American Express International, Inc. in Hong Kong, noemt dit "industriële overdracht". »
« Julie heeft, wat zij noemt, "heel bewust gekozen" om haar gezin op de eerste plaats te zetten, desnoods ten koste van haar carrière. »
« "Ik zou een genie definiëren als iemand die zijn hersenen op de juiste manier gebruikt." Terwijl hij zijn bezorgdheid uitspreekt over wat hij een "verspilling van potentieel" noemt, wordt Buzan enigszins heftig weerlegd door zijn collega: "Je kunt van een idioot geen genie maken. Wat je wel kunt doen is van een genie een idioot maken, en dat gebeurt vaak". »
« "Primitieve kunst" noemt men het, maar in dit pakket komen oorspronkelijke culturen samen die zeer verschillend van elkaar zijn. »
« Als de jongen zijn klasgenoten "raar" noemt, wat bedoelt hij dan met "raar"? Termen definiëren is een moeilijke mentale discipline die uw kind kan helpen zijn of haar ideeën te verduidelijken. »
« Nodig hen uit om andere standpunten in overweging te nemen. Als uw kind bijvoorbeeld de buurman die met hem speelt "onnozel" noemt, vraag dan naar de mening van zijn broer of zus, wat de ogen van het eerste kind kan openen voor onvermoede mogelijkheden. »
« De Bijbel noemt de Duivel in Genesis de Slang. In Jesaja, als Lucifer. In Koningen, als de misleidende Geest. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022