6 zinnen met «aangeboden»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord aangeboden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In de week dat ik bij hem was, belden ze hem dagelijks omdat hij had aangeboden een creatief schrijfprogramma te financieren. »
« De Sony-televisie die in Parijs of Washington wordt verkocht, kan in Maleisië zijn gemaakt, en het Citizen-horloge dat in Tokio of New York City aan het publiek wordt aangeboden, is waarschijnlijk van Thaise makelij. »
« Voedingssupplementen worden aangeboden in de vorm van tabletten of capsules, en hebben tot doel: tekorten in de voeding te verhelpen; extra hoeveelheden voedingsstoffen te verstrekken; en de adequate inname van essentiële microvoedingsstoffen te waarborgen. »
« Uiteindelijk kwamen de meeste christenen, mede onder invloed van Paulus, tot de overtuiging dat het door Christus aangeboden heil in aanleg universeel was, en dat dus niet alleen joden christen konden worden. »
« Zo werd de loyaliteit van de clan in de loop der eeuwen minder belangrijk dan de rechten, privileges en trouwbeloften die werden aangeboden en gehandhaafd door de verschillende sociale categorieën: boeren, burgers, krijgers en kerkleden. »
« De Medici werden in datzelfde jaar uit Florence verbannen omdat zij grondgebied aan de Fransen hadden aangeboden in een poging hen zover te krijgen dat zij Florence met rust zouden laten. »
diccio-o.com - 1998 - 2022