6 zinnen met «schatting»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord schatting en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Naar schatting 600.000 van de 5,8 miljoen inwoners van Bangkok zijn "jonge presteerders". »
« De eerste studie wordt uitgevoerd in 39 medische centra in de Verenigde Staten en naar schatting zullen tegen de tijd dat de studie is afgerond 8300 gezonde vrouwen van 65 jaar en ouder aan de studie hebben deelgenomen. »
« Savimbi's lot veranderde ten goede in 1985, toen het Amerikaanse Congres zijn standpunt over Angola veranderde. Begin 1986 stuurde de regering-Reagan hem naar schatting $15 miljoen aan militaire uitrusting, waaronder handbediende Stinger-luchtdoelgranaten. »
« Tot nu toe heeft hij naar schatting meer dan een miljoen pizza's gemaakt. »
« Het koninkrijk Juda was eenvoudigweg te klein om geen schatting te hoeven betalen aan de verschillende naburige mogendheden, maar de bevolking was trots op en verdedigde haar onafhankelijkheid, zodat er om de generatie of zo opstanden waren. »
« Hoewel Hitler zelf gefrustreerd was toen hij ontdekte dat zijn schatting van tien weken verovering onnauwkeurig was, waren de eerste maanden van de invasie toch een verbluffend succes voor de Duitse strijdkrachten. Ondanks hun vroege succes, werd de Duitse opmars gestopt door de winter. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022