8 zinnen met «mei»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord mei en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In mei 1754 brak oorlog uit over deze concurrerende aanspraken tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. »
« Hij kwam in mei 1774 in Boston aan als de nieuwe koninklijke gouverneur van de provincie Massachusetts, vergezeld van verschillende regimenten Britse troepen. Net als in 1768 bezetten de Britten de stad opnieuw. »
« In mei 1775 leidden Ethan Allen en kolonel Benedict Arnold een groep rebellen tegen Fort Ticonderoga in New York. »
« In mei 1775 vaardigde Mecklenburg County in North Carolina de Mecklenburg Resolutions uit, waarin werd verklaard dat een opstand tegen Groot-Brittannië was begonnen, dat de kolonisten niet langer trouw verschuldigd waren aan Groot-Brittannië, en dat het bestuurlijke gezag nu was overgegaan op het Continental Congress. »
« De voltallige EG-Commissie heeft het gebied in mei vorig jaar bezocht. »
« In mei werd Groot-Brittannië opgeschrikt door berichten over zware verliezen. »
« In de nacht van 9 mei 1992, de dag na zijn 17de verjaardag, vertrok Greg naar zijn werk als babysitter, en kwam niet thuis op de afgesproken tijd van 11 uur. »
« De eerste noemenswaardige confrontatie vond plaats op 26 mei 1937, toen de United Auto Workers - op legale wijze - pamfletten probeerden te verspreiden in de Rouge River-fabriek. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022