10 zinnen met «kondigde»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord kondigde en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In juli 1990 kondigde Ripa di Meana de opening aan van een Spaans "infractie-dossier" wegens herhaalde onregelmatigheden in en rond het nationaal park van Doñana. »
« Hij kondigde ook de invoering aan van een verordening van de Europese Gemeenschap voor het behoud van de vogelstand. »
« Chaves kondigde zijn steun aan voor het verslag, en de ontwikkelaars gaven het uiteindelijk op. »
« -Ik denk dat ik klaar ben," kondigde de dokter na een tijdje aan. »
« En elke avond kondigde hij aan, "De karkhana is open. »
« Ja, hij is in orde nu," kondigde de anesthesist aan. »
« Zonder tijd te verliezen, nam een verpleegster de intercom microfoon en kondigde aan: "Hartstilstand! O.K. 10! »
« Dertig vreselijke minuten gingen voorbij. Plotseling kondigde iemand van het medische noodteam aan: "De jongen komt bij! - Eindelijk was zijn hartslag hersteld. »
« -Je kunt niet naar boven," kondigde Thompson aan. »
« Het jaar daarop kondigde de Detroit Automobile Company - onder leiding van mechanisch opzichter Henry Ford - haar oprichting aan. Het was het eerste automobielbedrijf dat in Detroit werd opgericht en in 1900 zo'n 12 voertuigen produceerde. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022