9 zinnen met «hem»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord hem en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Bij zijn terugkeer in Spanje verleende de Spaanse kroon hem de titel van Admiraal van de Oceaanzee en benoemde hem tot gouverneur en onderkoning van de landen die hij had ontdekt. »
« Santángel had de reis van Columbus gesteund en hem geholpen geld te krijgen van Ferdinand en Isabella. »
« De Katholieke Kerk veroordeelde hem als een ketter, maar een op zijn hervormingen gebaseerde leer, het Lutheranisme genaamd, verspreidde zich over Noord-Duitsland en Scandinavië. »
« George III ontsloeg Rockingham. William Pitt, die ook sympathiseerde met de kolonisten, volgde hem op. »
« Paul Revere was een van deze ruiters, maar de Britten namen hem gevangen en hij heeft zijn reis nooit afgemaakt. »
« Het vertrouwen dat in hem werd gesteld als de belichaming van de republikeinse deugdzaamheid weerspiegelend, werd George Washington in april 1789 de eerste president. »
« Als minister van oorlog benoemde hij Henry Knox, die tijdens de Revolutionaire Oorlog met hem had gediend. »
« Gebruikmakend van de belastingbevoegdheid die de grondwet hem toekent, diende Hamilton een voorstel in om in de Verenigde Staten geproduceerde whisky te belasten. »
« De fabrieken van Slater en die welke in navolging van hem werden gebouwd, waren vrij klein en boden gemiddeld werk aan slechts zeventig mensen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022