6 zinnen met «internationaal»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord internationaal en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het is een Ramsar-gebied (een watergebied van erkend internationaal belang); »
« Welke rol moet het internationaal leiderschap van de Verenigde Staten op milieugebied spelen nu hun traditionele tegenstanders en bondgenoten in Europa geleidelijk één macht worden? »
« De Feniciërs stichtten kolonies langs de hele kust van de Middellandse Zee, waar zij de ankers vormden van een nieuw internationaal handelsnetwerk dat uiteindelijk het netwerk verving dat met de val van de Bronstijd was vernietigd. »
« Bovendien stelden de Romeinen het Volkenrecht in om de gebieden te besturen die zij in Italië begonnen te veroveren; dit was een vroege vorm van internationaal recht, gebaseerd op wat men als universele regels van rechtvaardigheid beschouwde. »
« Een belangrijk effect van deze heroveringen was de handel; opnieuw bevond Byzantium zich in het centrum van een internationaal handelsnetwerk dat zich over heel Europa en het Midden-Oosten uitstrekte. Dit was een grote verrijking voor Constantinopel en zijn regio en leidde tot een renaissance in de bouw en de kunst. »
« Het resultaat was dat Venetië het voortouw nam bij veel van de praktijken en patronen die zich later over Noord-Italië en uiteindelijk over de rest van Europa verspreidden: de politieke macht van kooplieden, geavanceerde bank- en handelspraktijken, en een verfijnd internationaal diplomatiek netwerk. »
diccio-o.com - 1998 - 2022