6 zinnen met «erkend»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord erkend en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het is een Ramsar-gebied (een watergebied van erkend internationaal belang); »
« De Amerikaanse arts Harvey Cushing wordt erkend als de vader van de moderne hersenchirurgie. »
« Tegenwoordig wordt deze krijgskunst bijna overal ter wereld erkend en beoefend. »
« Nieuw-Zeeland werd uiteindelijk opgedeeld in stamgebieden die door andere stammen werden erkend met overheersende landkenmerken (rivieren, bergen, meren). Deze cultuur bleef bestaan tot de 18e eeuw, toen de Europeanen naar Nieuw-Zeeland kwamen. »
« De Macedoniërs woonden in dorpen en niet in polissen, en hoewel zij vanwege hun taal en cultuur als Grieken werden erkend, werden zij door de meer "beschaafde" Grieken in het zuiden ook als enigszins bekrompen beschouwd. »
« Het gezag van de bisschop van Rome werd echter in een groot deel van het oostelijke deel van het Romeinse Rijk niet erkend, en het is opmerkelijk dat het meer dan zes eeuwen na Constantijn duurde voordat het gezag van de Romeinse aartsbisschop zelfs in het Westen werd aanvaard. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022