7 zinnen met «team»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord team en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Dit incident verergerde de kloof tussen het team van de president en de middenklasse in de hoofdstad, die de nieuwkomers uit Tennessee beschouwde als onfatsoenlijk en onfatsoenlijk. »
« Toen hij uiteindelijk het team verkocht, verloor hij miljoenen dollars. »
« Het team stond in stilte terwijl Boone voorzichtig een prop verwijderde die de wond bedekte. »
« Samen met hun superieuren drongen zij er bij de rechters op aan een team van jeugdige delinquenten op te richten en strengere regels op te leggen. »
« Van 1991 tot nu heeft het team bijna 5000 misbruikers van hun voorwaardelijke vrijlating gearresteerd. »
« Een team onderzoekers van het Argentijns Antarctisch Instituut heeft, naast de toenemende vervuiling, een bijzonder kenmerk van de ijsblokken vastgesteld: zij concentreren de vervuilende stoffen in de kern van hun massa, alsof de olie en de derivaten daarvan naar het centrum van een spons zijn gericht. »
« Een team van chirurgen uit St. Louis, Missouri, was gestationeerd bij de ingang van de mijn, klaar om de gevaarlijke noodoperatie uit te voeren. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022